INDEX -> Numizmatyka -> Europa - waluty narodowe -> Rosja i europejskie państwa powstałe z ZSRR -> Rosja 1328-1917 - Imperium


1547-1721 - Tsardom of Russia
pozycji w kategorii: 1
Carstwo Rosyjskie (Русское царство) – nazwa Rosji w latach 1547–1721. Carstwo Rosyjskie obejmowało tereny od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Carstwo było kontynuacją Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, istniejącego w latach 1328–1547. W 1547 roku odbyła się koronacja wielkiego księcia moskiewskiego Iwana IV Groźnego na „cara Wszechrusi”, co dało początek Carstwu Rosyjskiemu. W 1721 Piotr I przyjął tytuł cesarza-imperatora, dając tym samym początek Imperium Rosyjskiemu.

1721-1917 - Russian Empire
pozycji w kategorii: 149
Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя) – u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości. Stolicą Imperium był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii Imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa (1728–1730), pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów.

Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: