INDEX -> Numizmatyka -> Europa - waluty narodowe -> Europa Pólnocna - Skandynawia -> Dania / Denmark

  1808-1812 - Frederik VI
pozycji w kategorii: 1
4 Penning = 1 Huid = 1/4 Skilling ; 6 Penning = 1 Sosling = 1/2 Skilling ; 16 Skillihngs = 1 Mark ; 64 Skilling Danske = 4 MArk = 1 Krone ; 96 Skilling Danske = 6 Mark = 1 Daler Specie ; 12 Mark = 1 Ducat ; 10 Ducat = 1 Portugaloser.
  1813-1839 - Frederik VI
pozycji w kategorii: 1
96 Rigsbank Skilling = 1 Rigs(bank)daler ; 30 Schilling Courant = 1 Rigs(bank)daler ; 2 1 Rigsbankdaler = 1 Rigsdaler Specie ; 2 Rigsbankdaler = 1 Specie(daler) ; 5 Species(daler)=1 D'Or.
  1839-1848 - Christian VIII
pozycji w kategorii: 1
96 Rigsbank Skilling = 1 Rigs(bank)daler ; 30 Schilling Courant = 1 Rigs(bank)daler ; 2 1 Rigsbankdaler = 1 Rigsdaler Specie ; 2 Rigsbankdaler = 1 Specie(daler) ; 5 Species(daler)=1 D'Or.
  1848-1863 - Frederik VII
pozycji w kategorii: 1
96 Rigsbank Skilling = 1 Rigs(bank)daler ; 30 Schilling Courant = 1 Rigs(bank)daler ; 2 1 Rigsbankdaler = 1 Rigsdaler Specie ; 2 Rigsbankdaler = 1 Specie(daler) ; 5 Species(daler)=1 D'Or.
  1874-1906 - Christain IX
pozycji w kategorii: 16
100 Ore = 1 Krone.
  1906-1912 - Frederik VIII
pozycji w kategorii: 4
100 Ore = 1 Krone.
  1912-1947 - Christian X
pozycji w kategorii: 170
100 Ore = 1 Krone.
  1947-1972 - Frederik IX
pozycji w kategorii: 238
100 Ore = 1 Krone.
  1972 r - ........ - Margrethe II
pozycji w kategorii: 97
100 Ore = 1 Krone.

Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: