KONTAKT Z NAMI

 • e-hobby
 • al.Armii Krajowej 6a/1
 • 50-541 Wrocław
 • Polska
 • tel. 0-71 336 08 25
 • Napisz do nas...

POLECAMY

www.ekoty.pl - Rasowe koty bengalskie

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

www.e-hobby.pl

§ 1

Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży monet, znaczków pocztowych i innych walorów i akcesoriów kolekcjonerskich, ze sklepu internetowego działającego pod adresem:
  www.e-hobby.pl, www.e-hobby.com.pl
 2. Złożenie zamówienia sklepie internetowym działającym pod adresem z ust.1 jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.
 3. Prowadzącym sklepy internetowe, działające pod adresami www.e-hobby.pl, www.e-hobby.com.pl, jest firma e-hobby Ryszard Jędrzejowski z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 6A/1, telefon: 71 3360825, prowadząca działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej Prezydenta Wrocławia z dnia 20.12.2001 pod numerem 158280, NIP 894-159-98-90; Regon 932718078, zwana dalej "Sprzedającym".
 4. Korzystanie ze sklepów internetowych www.e-hobby.pl, www.e-hobby.com.pl . wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
  - oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk dokumentów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com)
  - wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej
 • Sklepy internetowe obsługiwane są przez zespół pracowników Sprzedającego, w siedzibie firmy.

  § 2

  Sklepy prowadzą sprzedaż następujacych artykułów:
  1. sklep e-hobby.pl i e-hobby.com.pl:
   • walorów kolekcjonerskich takich jak: znaczki pocztowe, monety, pocztówki, mapy, dokumenty, modele i inne walory o cechach kolekcjonerskich, zbierane przez kolekcjonerów, pochodzące od emitentów, wydawców, producentów oraz z rynku wtórnego.
   • akcesoriów pomocnych do tworzenia kolekcji wybranego rodzaju, jak katalogi, klasery, albumy, pudełka, kasety i inne..

  § 3

  Warunki dokonywania zakupów
  1. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie lub posiadanie konta w sklepie internetowym. Założenie konta jest czynnością jednorazową i podczas jego zakładania należy podać następujące dane:
   1) login i adres e-mail, na który będą wysyłane wszelkie informacje,
   2) imię i nazwisko lub nazwę firmy
   3) dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj zamieszkania),
   4) numer NIP (w przypadku firm),
   5) numer telefonu kontaktowego,
   6) hasło dostępu do sklepu internetowego
  2. Logowanie do konta zamawiającego w sklepie internetowym następuje po podaniu loginu oraz hasła. Zamawiający powinien, co jakiś czas, w własnym interesie, zmieniać hasło dostępu do własnego konta.
  3. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę. Możliwość realizacji zamówień jest weryfikowana w dniu ich złożenia, za wyjątkiem zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 16-tej (czasu lokalnego) oraz w soboty, niedziele i święta. Zamówienia takie będą weryfikowane następnego dnia roboczego.
  4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez Sprzedającego drogą e-mailową, automatycznym komunikatem po jego złożeniu. Komunikat ten z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust.7,8 i 9 jest jedyną korespondencją od Sprzedawcy potwierdzającą zawarcie umowy kupna-sprzedaży z Zamawiającym
  5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za zamówienie równej wartości zamówienia wg cen brutto wraz z kosztami dostawy.
  6. W przypadku zamówienia wysyłanego przesyłką za pobraniem nie ma zastosowania zapis ust. 5. Dokonanie płatności za zamówienie następuje w momencie odbioru przesyłki do rąk doręczyciela.
  7. W przypadku zamówienia kilku egzemplarzy tego samego waloru, może wydarzyć się sytuacja, iż zamówienie takie z powodu mniejszego stanu magazynowego, zostanie ograniczone ilościowo przez Sprzedającego, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez sklep wpłaty za zamówienie. W takim przypadku automatycznie wysyłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia utraci swoja ważność. Sklep e-hobby rezerwuje sobie możliwość wycofywania, ograniczenia lub odmowy realizacji zamówień niekolekcjonerskich, noszących charakter okazyjnego wykupu kilku egzemplarzy tej samej pozycji.
  8. Zamawiający może wprowadzić korekty do złożonego zamówienia wyłącznie drogą e-mailową.
  9. W przypadku braku w magazynie zamawianego towaru, Zamawiający jest informowany drogą e-mailową lub telefonicznie o tym fakcie i o związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, bądź o braku możliwości jego realizacji.
  10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może zrezygnować drogą e-mailową z zamówienia, bądź zrezygnować tylko z pozycji, które wydłużają czas realizacji zamówienia.
  11. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 10 Sprzedający zwraca w ciągu 24 godzin Zamawiającemu przelewem na konto należną kwotę, jeżeli została wcześniej wpłacona przez Zamawiającego.
  12. Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym, wyrażone są w złotych polskich z możliwością ich przeliczenia na Euro i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego i gwarantowana do dnia realizacji zamówienia.

  § 4

  Formy i zasady płatności
  1. Za zakupy w sklepie zapłaty dokonać można w następujących formach:
   1) dla Zamawiających będącymi klientami krajowymi (przesyłki wysyłane na obszar Polski):
   a) przelewem bankowym na rachunki bankowe Sprzedającego, wskazane w sklepie internetowym lub komunikacie wysyłanym jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
   b) przekazem pocztowym wysłanym na adres firmy e-hobby Ryszard Jędrzejowski.
   c) za pobraniem - wpłata należności dokonywana jest przy odbiorze przesyłki do rąk doręczyciela.

   2) dla Zamawiających będących klientami zagranicznymi (przesyłki wysyłane poza obszar Polski):
   a) przelew na rachunek bankowy wskazany w sklepie internetowym w walucie Euro lub USD
   b) poprzez system płatności - PayPal na adres - rorys@onet.pl
  2. Ewentualne koszty przeliczenia (przewalutowania) na złote polskie wpłaty dokonanej w walucie obcej ponosi Zamawiający,

  § 5

  Warunki dostawy
  1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami, nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej GLS. Sprzedający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dostarczenie zamówienia.
  2. Koszty dostawy zamieszczono w tabeli opłat za przesyłki.

  tabela opłat za wysyłkę zamówienia w sklepie e-hobby

  Lp rodzaj przesyłki dostawca koszt brutto co można przesłać w przesyłce
  1. przesyłka polecona w Polsce Poczta
  (2-4 dni)
  7 zł monety (bez pudełek ozdobnych), znaczki o wartości do 150 zł
  2a przesyłka ubezpieczona Kurier48 w Polsce - mały gabaryt Poczta
  (2 dni)
  12 zł monety, znaczki o wartości zakupu powyżej 151 zł, do 3 albumów na monety e-hobby
  2b przesyłka ubezpieczona Kurier48 w Polsce do 10 kg Poczta
  (2 dni)
  15 zł akcesoria, klasery, albumy o wadze do 10 kg
  3. przesyłka ubezpieczona Kurier48 w Polsce do 20 kg Poczta
  (48 godz)
  20 zł dowolny asortyment o wadze 10-20 kg
  4. przesyłka kurierska w Polsce kurier GLS
  (48 godz)
  20 zł dowolny asortyment o wadze do 31,50 kg
  5. przesyłka za pobraniem w Polsce Poczta
  (48 godz)
  20 zł dowolny asortyment o wadze do 10 kg
  6. przesyłka za pobraniem w Polsce kurier GLS
  (48 godz)
  25 zł dowolny asortyment o wadze do 31,50 kg
  7. przesyłka listowa - Europa , Rosja Poczta 22 zł dowolny asortyment o wadze do 500 g
  8. paczka pocztowa - Europa , Rosja waga do 2 kg Poczta 65 zł asortyment o wadze do 2 kg
  9. przesyłka kurierska GLS - UE bez wysp, Włoch i Hiszpanii kurier GLS 120 zł asortyment o wadze do 20 kg

  Zamawiający sam wybiera rodzaj przesyłki, którą zamówienie zostanie wysłane, ale wybór musi być zgodny z zawartością przesyłki opisaną w tabeli opłat.

  Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

  § 6

  Zwroty i reklamacje
  1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru..
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o chęci zwrotu zakupionego towaru i przesyła je do Sprzedającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania towaru. Pismo takie musi zostać w formie elektronicznej wysłane na adres: sklep@e-hobby.pl lub listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego. Wzór pisma informującego o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie głównej sklepu:.
  3. Zwrot, odesłanie towaru na adres Sprzedającego musi nastąpić w terminie do 14 dni od daty wysłania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
  4. Sprzedający dokona zwrotu wpłaty Kupującemu wraz z wpłaconymi kosztami wysyłki na konto bankowe Kupującego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru. Koszty odesłania towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.
  5. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
  6. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku ilości, rodzaju lub jakości towaru, niezgodnych z zamówieniem. Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie lub e-mailem na adres: sklep@e-hobby.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu, kopia lub skan paragonu fiskalnego, faktury lub potwierdzenie płatności za towar.
  7. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową
  8. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
  9. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaproponuje obniżenie ceny, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.

  § 7

  Ochrona danych
  1. Administratorem danych osobowych jest e-hobby Ryszard Jędrzejowski z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 6A/1.
  2. Baza danych jest zarejestrowana w GIODO Nr księgi: 148900 Data zatw./aktual.: 2014-07-25 Nr zgł.: 017691/2014 Data wpł.: 2014-06-04
  3. Wszyscy klienci mają prawo dostępu do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu obsługi czynności prowadzonych w ramach sklepów internetowych działających pod adresami: www.e-hobby.pl, www.e-hobby.com.pl
  5. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane przez e-hobby Ryszard Jędrzejowski z użyciem środków komunikacji elektronicznej do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania informacji handlowych pochodzących od e-hobby Ryszard Jędrzejowski oraz do celów reklamy, wyłącznie po wyrażeniu przez klienta zgody, na przetwarzanie danych osobowych w podanym zakresie. Klient może Sprzedającemu udzielić takiej zgody w czasie rejestracji. Zgoda taka może być w dowolnej chwili wycofana lub udzielona.
  6. W sprawach związanych z danymi osobowymi, nieuregulowanymi w niniejszym regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  § 8

  Postanowienia końcowe
  1. W przypadku posiadania w sklepie internetowym przez Zamawiającego więcej niż jednego konta, Sprzedający może usuwać dodatkowe konta, przyjmując zasadę, iż do dyspozycji Zamawiającego pozostanie ostatnie założone konto.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 • Koszyk

  Brak towarów w koszyku.

  Przejdź do: